مجموعة من المواقع الخاصة بالتاريخ والجغرافيا بالعربية والفرنسية

وبعض محركات البحث

 

محركات بحث

 

http://www.ayna.com

 

http://www.yahoo.fr

 

http://www.masraoui.com

 

http://www.google.com

 

http://www.alltheweb.com/

 

http://www.bacfacdz.com(مواضيع بكالوريا مصححة)

 

http://histoirebac.chez.tiscali.fr/

 

LA PAGE DU BAC EN HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

http://www.annabac.com

 

http://www.bacenligne.com/corrigeschronopartenaire/ba_cchrono.asp

 

http://www.france-examen.com/fr_menu.html?AUTOINS=%2Fbac%2Flyc.html

 

http://www.histoire-geo.free.fr/liens/bac htlm

 

http://perso.club-internet.fr/erra/page-du-BAC.htm

 

http://www.lebac.com

http://www.france-examen.com/bac/ http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte/index2.htmlce-examen.com/bac/

 

خاصة بالخرائط  مواقع     

http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/fonds_cartes/jeu_fonds_cartes.html

 

http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html

 

http://geography.about.com/library/maps/blindex.htm?once=true&

 

http://www.un.org/depts/dhl/maplib/worldregions.htm

 

http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html

 

LOGICIELS DE CARTOGRAPHIE

http://www.q8y2b.com/atlas/world.shtmlإحصائيات

 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/إحصائيات

 

http://fr.srd.yahoo.com/S=9159818:WS1/R=3/K=carte+muet/*http:/2000pat.ifrance.com/2000pat/documents_pedagogiques_geographie/page_geographie.htm

 

http://www.mapinfo.com/gate.html

 

 

 

خاصة بالتاريخ والجغرافيا  مواقع

 

 

              http://www.1914-18.org/ الحرب العالمية الأولى

 

               http://www.1939-45.org/ الحرب العالمية الثانية

 

http://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/secondeguerremondiale.html

 

 

http://www.herodote.net تاريخ

 

http://www.3oyoon.com/ تاريخ فلسطين

 

www.un.org موقع الأمم المتحدة

 

http://lyc-edgar-quinet.scola.ac-paris.fr/mem_hist.htm

 

http://www.f9f9.com/top-anglsh.htm

http://www.raddadi.com/otherensite.html

www.elcomsoft.com

 

 

 

http://salim.kacem.free.fr/eprouves.htm

 

http://perso.club-internet.fr/erra/

 

 

 

http://www.science4islam.com/

 

 

http://arabic.wunderground.com/global/stations/60550.html